Keďže oficiálne údaje o ukončení činnosti Sokola Skalica siahajú do roku 1951 , možno považovať za novoobnovenie stolnotenisovej činnosti v Skalici rok 1985 , kedy sa uskutočňil prvý ročník Mestskej stolnotenisovej ligy. Tejto sa zúčastnilo 30 trojčlenných družstiev, ktoré bojovali o postup do štvorčlenného finále. Mestská stolnotenisová liga pritiahla k stolnému tenisu desiatky vyznávačov celuloidovej loptičky a všetky jej štyri ročníky mali veľmi dobrú športovú úroveň. Novembrové udalosti roku 1989 mali vplyv aj  na ukončenie tejto krátkej stolnotenisovej aktivity v našom meste. Stolnotenisové vákuum sa podarilo vyplniť až v roku 1994 , kedy skupinka  vyznavačov tohto športu vytvorila nový stolnotenisový oddiel s názvom Orol Skalica . Medzi hráčov z tohto obdobia patrili Nejeschleba M. , Pekar T.,  Žilínek J. , Chanečka R. st, Minďáš M., Pekar R., Šrámek J.,Orban J.,Řepa K. a  Kubiš M. Po piatich sezónach v okresnej súťaži sa opäť vraciame ku koreňom a názov oddielu sa mení na Sokol Skalica. Možno je to trochu symbolické ,ale práve v tejto sezóne sa nám podarilo postúpiť po prvý raz do krajskej súťaže, z ktorej sme síce po roku vypadli , ale v súťažnom ročníku 2003 sa nám podarilo opäť aspoň na rok okúsiť krajskú súťaž. Zatiaľ poslednú súťažnú sezónu sme ukončili v IV. lige na druhom mieste a tak jednoznačným cieľom pred nastávajúcou sezónou 2006 2007 je postup do krajskej súťaže. I po ukončení aktívnej činnosti niektorých  stabilných hráčov pre študijné a pracovné  povinnosti , súčasný hráčsky káder dáva predpoklad , aby sa  nám tento cieľ podarilo splniť.